"Genomgående positivt enkätsvar när det gäller omdömet på företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun" visade Svenskt näringslivs regionchef Hans Andersson. Foto Kent Norberg.

"Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun - på rätt väg!"

2020-06-02 13:30

Hans Andersson, regionchef för Svenskt näringsliv i Norrbotten, presenterade på tisdagen deras enkät om företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun:
-Jag skulle säga att sammanfattningsvis har ni fått ett positivt enkätsvar. Det tycker jag att ni ska ta med er tillbaka när ni nu ska fortsätta ert arbete!

Kommunen har klättrat från fjolårets betyg: 2.7 till godkända 3.1:
-Bra med avstämning så vi ser att vi är på rätt väg, sa näringslivsstrateg Anne Enoksson.

Anne Enoksson, näringslivsstrateg i mitten och till höger kommunalrådet Sara Lundberg. Foto Kent Norberg.


Enkätensvaren (mars) visar att det var genomgående handel och transport som upplevde lägre omsättning än förväntat, jämfört med tidigare år. Omkring 40 procent av företagen sa sig ha en uthållighet på 1-2 månader, om coronasmittan skulle fortsätta att dra ut på tiden: 
-Helt klart behövs det mer företagsstöd nu när stödpaketen minskar snabbt, sa Hans Andersson.


Svarsfrekvensen i Arvidsjaurs kommun slutade på 53 procent. I huvudsak svar från småföretag. "Bra svarsfrekvens" ansåg Svenskt näringslivs regionchef Hans Andersson. 

Enligt honom har de flesta kommunerna i landet agerat snabbt med olika främjande åtgärder. Men att man måste förstå att det påverkar den kommunala ekonomin också:
-Vi har velat gå ut och visa att kommunen bryr sig om våra företag, att de är viktiga, sa kommunalrådet Sara Lundberg och tillade att "visa rätt attityd" är oerhört viktigt. 

Enkäten visar att Arvidsjaur ligger "otroligt bra" till när det gäller speciellt serviceinriktad myndighetsutövning:
-Där har ni verkligen gjort ett lyft även om det samlade omdömet gått upp också.

Däremot har Norrbotten totalt tappat mark och ligger nu i bottenskiktet i landet:
-Vad beror det på? Där behöver vi ta oss en rejäl funderare, för det känns inte speciellt roligt att vi ska ligga där nere och harva.

-Man ska självfallet följa lagen. Men det kan man göra på olika sätt. Ett bra sätt är att börja med dialog.

Åsa Andersson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen höll med och berättade att de "verkligen försöker föra dialog" för att komma till rätta med felaktigheter:
-Vi har endast tvingats med två bötesföreläggande för vatten/avlopp, de senaste tio åren.

Hans Andersson summerade mötet med några budskap att tänka på:
1) Sätt era mål
2) Låt det sedan genomsyra era verksamheter
3) Serviceinriktad myndighetsutövning


Skriv ut: