"Norge en krånglig handelspartner"... Mikael Sondell, projektledare för Gränsmöjligheter, inledde seminariet i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Exporthinder till Norge ska lokaliseras

2017-10-12 08:58

161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen, är inte alltid bara enkelt:
-Utan förberedelser faller man lätt i fällan, varnade Mikael Sondell, projektledare för samarbetsprojektet "Gränsmöjligheter":


Under torsdagen samlades representanter från bland annat Grensetjänsten och Skatteverket i Arvidsjaur för att tillsammans med näringslivet diskutera och informera exporthinder:
-Jag är glad att ni alla kommit till oss i och med att näringslivsenhetens agenda har export med gränsland som fokusområde 2017, sa Arvidsjaurs näringslivschef Stina Johansson och berättade om vår kommun "Mittens rike":
-Arvidsjaur, mellan svensk och norsk kust, mitt i Sapmí och mitt i "Biltestarland". 


"Tunneln som nu bryts från Norge, för att undvika den smala och krokiga Junkerdalsvägen över fjället, kommer inom en snar framtid att innebära ökad trafik genom Arvidsjaur, och därmed även öppna för affärsmöjligheter. Därför är det bra att vi lär oss regelverket" sa näringslivschef Stina Johansson. (Bilden th).


Närheten till Norge med goda förbindelser, och att vi förstår varandras språk, gör dock att vi ibland glömmer av att det finns utmaningar också. Norge ingår inte i EU, något som innebär en del krångel vid export.


(Bilden th: Simone Johansson, Skatteverket.)

Förmodligen mer krångel än vad många svenska företag anat...
-Företag i Sverige har lättare att läsa på vilka regler som gäller inför affärer med Kina och USA, eftersom vi tror att Norge är som vårt land. Men så är det inte, sa Simone Johansson, Skatteverket. 

Att inte läsa på ordentligt kan visa sig bli en besvärlig och kostbar bakläxa.

Under dagen kommer därför deltagarna att gå igenom hantering och förberedelser vid handel med Norge. De norska och svenska skattemyndigheter

na samt norska tullen finns på plats och informerar om tullregler, moms och skatteregler vid utlandsaktivitet. Grensetjänsten Norge-Sverige visar vilken hjälp som finns att få vid olika gränsöverskridande näringslivssituationer.
 

Sara Grahn, Fjällbonäs Trävaru AB, har erfarenhet av export till Norge, men ville lära sig mer om regelverket och få tips vilka vägar man kan gå för att underlätta samarbetet med exportpartnern.

 

Tanken är att dagen ska inbjuda till diskussioner och tid för frågor direkt till experterna:
-Det här är ett samarbetsprojekt som heter Gränsmöjligheter. Vi är ute på en turné i gränslandet mellan Sverige och Norge för att lära känna företagens behov samt informera om och etablera kanaler in till den hjälp som finns att få. De hinder vi lokaliserar kan vi sedan ta upp med Nordiska ministerrådet, sa projektledaren Mikael Sondell, Karlstad, tillika kommunikatör för Grensetjänsten. 


-Väldigt bra dag med många deltagande företag. Det är viktigt för hela regionen att lokalisera handelshinder, så att vi kunna göra fler och bra affärer, sa Linda Nilsson, Norrbottens handelskammare.

 

 

 


Skriv ut: