Moa Wikström Ebba Törnberg, Magdalena Podstawek och deras lärare Erika Markusson, Barn- och fritidsprogrammet, Sandbackaskolan, har genomfört en tillgänglighetsundersökning i Arvidsjaurs samhälle. Foto Kent Norberg.
Moa Wikström Ebba Törnberg, Magdalena Podstawek och deras lärare Erika Markusson, Barn- och fritidsprogrammet, Sandbackaskolan, har genomfört en tillgänglighetsundersökning i Arvidsjaurs samhälle. Foto Kent Norberg.

Elevundersökning om tillgänglighet i Arvidsjaur

2019-09-23 11:38

Sandbackaskolans personal har under de senaste åren genomgått flera kurser och engagerat sig i tillgänglighet. Något som Specialpedagogiska skolmyndigheten upmärksammat:
-Vi får mycket uppskattning för att vi ligger långt fram i det arbetet, säger Erika Markusson, lärare på Barn- och fritidsprogrammet.

Programmets årskurs 3 läser "Specialpedagogik 2". Det centrala i kursen är kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Därför är det naturligt att klassen studerar och undersöker tillgängligheten för alla, i ortens olika butiker och offentliga lokaler. Även trafikmiljön har undersökts. 

Undersökningen har även innefattat ett besöksperspektiv: "Vilka möjligheter finns det för turister som är funktionsnedsatta att få reda på vilka attraktioner, restauranger med mera som rekommenderas i vår kommun?".

Avsikten har inte varit att "smälla folk på fingrarna" utan att inventera och uppmärksamma.

-Det behöver inte kosta en massa pengar att göra sin affärsrörelse mer tillgänglig. Ofta tänker man nog inte på att det vore bra med en informationsskylt i entrén om hur man tar sig in om man sitter i en rullstol... säger Moa Wikström, elev på Barn- och fritidsprogrammet.

En väl synig informationstext om att det finns en rullstolsramp på baksidan och en klocka att ringa på, så kommer personal och öppnar - det kan enligt elevernas undersökning var ett bra och enkelt sätt att vara tillgänglig:
-För om vi hade en butik så skulle då vi vilja att alla presumtiva kunder kunde ta sig in.

-När vi var ute och undersökte tillgängligheten på samhället träffade vi en man med sin hustru som satt i rullstol. Vi passade på att ställa några frågor till paret om deras upplevelse av Arvidsjaur och graden av tillgänglghet, berättar eleven Ebba Törnberg och fortsätter:
-De uttryckte att det var en ren katastrof. De kom inte in någonstans, utan han fick lämna hustrun i rullstol utanför de flesta affärer de skulle besöka. Ingen tillgänglig information fanns heller.

 • Enligt Diskrimineringsombudsmannan finns det sex former av diskriminering. En av dessa är bristande tillgänglighet. (Sedan 1 maj 2018 finns det starkare skydd mot bristande tillgänglighet.)
 • Den som är ansvarig för en verksamhet - exempelvis en arbetsplats, skola eller butik - är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för tillgänglighet.
 • Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Några exempel på brister som eleverna fann vid sin undersökning:

 • Trappsteg i entré utan ramp
 • Ingen information om att det faktiskt finns en ramp på baksidan av lokalen
 • Ingen möjlighet att besöka toalett för funktionsnedsatta
 • Ingen turistinformation gällande tillgänglighet
 • För smal entrédörr, även om den är på gatuplanet
 • Varor för högt upp på hyllorna
 • Informationssida på kommunwebben där butiker och restauranger kan tala om att deras verksamheter är tillgängliga
 • Höga trottoarkanter
 • Oskottade trottoarer

-Vi är väldigt tacksamma att ni gjort den här undersökningen och vill öka medvetenheten hos oss och hela kommunen. Det var därför vi bjöd in er för att våra näringslivs- och miljö-/hälsoskydds avdelningar samt kommunikatören skulle få ta del av er undersökning och sprida budskapet i deras nätverk, sammanfattade kommunchef Ulf Starefledt mötet med Barn- och fritidsprogrammet från Sandbackaskolan i Arvidsjaur.

 

Arvidsjaurhem har gjort en egen undersökning om tillgängligheten till sina fastigheter.

 

 

 

 

 


Skriv ut: