Eldningsförbud

2019-07-22 15:53

Eldningsförbud utfärdat i Arvidsjaurs kommun.

Sedan klockan 12.00 har eldningsförbud utfärdats på grund av ökad brandrisk.

Förbudet innebär: 

Att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför en sammanhållen bebyggelse. Detta omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar däremot inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg, dvs. att den är placerad på eldsäkert underlag såsom sten, sandmark eller liknande. En engångsgrill är inte en säker grillplats och ska därför inte användas.

Hur länge gäller förbudet?
Förbudet gäller från 2019-07-22 kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Undantag från förbudet kan dock i särskilda fall medges av kommunen

Bakgrund
Värme i kombination med lite eller obefintlig nederbörd har lett till att det är torrt i skog och mark. Risken för antändning och därefter snabb spridning är överhängande samtidigt som brandrisk- och väderprognoser visar att läget inte kommer att mildras, utan förvärras, i närtid.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Mer information finns tillgänglig hos räddningschef i beredskap, 0950-162 12.


Skriv ut: