Torget  - plats för många aktivteter genom åren

2023-11-22 15:44


Arvidsjaursbor tränar brandövning på Köpmantorget, 1922. Kommunens fotoarkiv. Har även du historiska foton liggandes i något låda? Mejla: kent.norberg@arvidsjaur.se så skannar vi gärna in dem digitalt till kommunens allmänna fotoarkiv - för eftervärlden. 

Bilden från brandövningen 1922 är tagen från Storgatan ner mot torget (Köpmantorget). Vägen till höger är Stationsgatan.

Bakom parken, det stora vita huset, var vid sekelskiftet avsett som Lantmätarebostad. Arvidsjaurs första sjukstuga inrättades i huset 1 november 1908, en stor dag för Arvidsjaurs innevånare. Den nya sjukstugan byggdes senare på Högströmsvallen och 1924 flyttade man in i den fastigheten. Den nya sjukstugan låg på samma tomt som nuvarande Vårdcentralen finns i dag.

Vid Stationsgatan till höger:
1. Guldsmed Öhmans/guldsmed Erikssons uthus (Ica Supermarket, mm, numer).
2. Zakarias Granbergs hus, där Bröms hade bageri fram till 1914. Detta hus blev sedan biografen "Palladium". (Systembolaget ligger där i dag 2023.)
3. Gamla Föreningshuset (hyreshus nu)

Brandövning på torget i Arvidsjaur, tidigt 1900-tal. Notera att man bär på vattenhinkar och att det är gaslyktor vid vägen.

Utdrag ur Gunnar Arvius samlingar, skrivet 1/1 1972:
"Köpmantorget  har alltid utgjort centrum i samhällets utveckling genom tiderna, särskilt då handel och köpenskapen. Men det finns andra saker som torget i Arvidsjaur upplevt." 

Exempelvis:

 • Brottning. På 1880-talet var brottning den verkliga sporten. Denna sport började oftast på gott maner, men i regel kom spriten med i bilden och det utvecklades våldsamma slagsmål byalag emellan, där den beryktade mässingssnusdosan var det förnämsta tillhygget.

 • Hästutställningar. På 1890-talet anordnades den första hästutställningen på torget. Den 25/8 1894 hölls både Lantbruks- och hästutställning på torget: Lappkungen P J Granström erövrade första pris 200 kronor för bästa arbetshäst. Vid detta tillfälle uppvisades för första gången i Arvidsjaur en häst av ardennerras. Ägaren var Konsul Hedqvist från Rosvik, Piteå. I gamla Folkskolan var allehanda vävnader och hemslöjd utställda.

 • Hästhandeln på torget, bild från 1894. 

 • Slöjd och vävnadsarbeten på Gamla Folkskolan.

 • Handel. I slutet av 1800-talet och även under första världskriget utgjorde torget centrum för handel, vid alla större helger. Det var mest handlare från Skellefteå och Piteå som mötte upp.

 • Fotboll. Torget var också först platsen där fotbollsspel förekom, men flyttades senare över till Högströms-vallen där även allmän idrott idkades.

 • Skidtävlingar

 • Cirkus. Kringresande sällskap har uppträtt på torget. En cirkus av större format gästade för första gången Arvidsjaur på 1930-talet och slog upp sitt tält på torget. • Landstormen mönstrar på torget. När första världskriget utbröt den 4/8 1914, mönstrade och exercerade Arvidsjaurs Landstorm sina mannar på torget före marschen till Pite-Långträsk, för vidare förflyttning till Boden.

  Landstorm, de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé. De var tänkta att ingå i folkuppbåd eller i territorial- förvaret. (Typ totalförsvar som vi pratar om i dag: Civilt/militärt tillsammans). Den svenska Landstormen infördes kring år 1900 och mobiliserades vid första och andra världskrigets utbrott, 1914 respektive 1939. Efter försvarsbeslutet ca 1940 las den ner.

  Kurs för landstormsmän i Arvidsjaur 1906.

  Från vänster: 
  1. Kronojägaren Skarin 
  2. Kronojägaren Nyström 
  3. Kapten Borg 
  4. Albert N Fjällström (Fjellström) 1855-1943
  5. G Julin 
  6. Okänd 
  7. Lindström 
  8. P Bokvist 
  9. O L Höglund, kronojägare i Suddesjaur, 1864-1935.

Landstormsmän från bl.a. Bäcknäs 5/8 1914.

Från vänster:
1. Hjalmar Lindberg, Bäcknäs, 1880-1939
2. Oskar Andersson, Rönnås
3. Helmer Vikström, Bäcknäs


Skriv ut: