Linda Lindström, Anette Holmlund och Susanne Karlsson, tillhör personal som jobbar inom nära vård och därför kommer att bära visir. Foto Camilla Jansson.
Linda Lindström, Anette Holmlund och Susanne Karlsson, tillhör personal som jobbar inom nära vård och därför kommer att bära visir. Foto Camilla Jansson.

"Extra åtgärd för att förhindra smittspridning..."

2020-06-03 14:10

Med start i början av nästa vecka inför socialförvaltningen en extra åtgärd för att förhindra smittspridning av Covid-19, från personal till våra äldre och andra i riskgrupper.

Personalen kommer att bära visir vid nära vård. Det vill säga inom omsorgsarbete, undersöknings- och behandlingssituationer - innanför säkerhetsavståndet på två meter:
-Vi gör detta för att ytterligare förstärka skyddet för våra mest sköra och vi vill också påminna om att besöksförbud fortfarande gäller på våra äldreboenden, säger socialchef Lena Ruth.

Skriv ut: