Över 80 personer hade anmält sig till Copperstones information i Glommersträsk om eventuell gruvverksamhet söder om byn. Foto Kent Norberg.
Över 80 personer hade anmält sig till Copperstones information i Glommersträsk om eventuell gruvverksamhet söder om byn. Foto Kent Norberg.

Copperstones vd: "Det finns ingen ond agenda någonstans.."

2019-02-27 08:25

Över 80 personer hade anmält sig till Copperstones information i Glommersträsk om eventuell gruvetablering söder om byn:
-Vi ser stor potential i området och vill därför informera om läget just nu, sa Michael Mattsson, vd för Copperstone.

100 miljoner kronor, från andelsköpare i USA, finns säkrat i projektet. Men även om det sedan i höst finns brytningstillstånd till Eva-fyndigheten är det fortfarande mycket som ska falla på plats innan det kan bli verkstad. 

Enligt Michael skulle det rent teoretiskt vara möjligt med gruvstart från Eva-fyndigheten omkring 2023-2024, och under cirka 7 år framåt. Vilket skulle ge sysselsättning till omring 140 personer.

Men Copperstoneprojektet består av ytterligare två fyndigheter i området; Granliden och Svartliden, och bolaget vill fortsätta att prospekteringsborra, för att undersöka möjligheterna:
-Fortsätter vi att finna mer koppar kan det generera ännu fler år med gruvbrytning än enbart Eva-fyndigheten. Dessutom vill vi bygga relationer med alla intressen kring marken samt en hel del logistik som ska lösas innan allt kan bli verklighet.

Fyndigheterna består huvudsakligen av koppar . Men även delar av guld, silver och zink har hittats i borrkärnorna som tagits upp. Eva-fyndigheten är planerad som ett dagbrott. Dock inget bestämt. Brytningen skulle ge 750 000 ton kopparmalm/år. 


-Det finns ingen ond agenda någonstans... hävdade Copperstones vd Michael Mattsson vid informationsmötet i Glommersträsk på tisdagskvällen. Foto Kent Norberg.

Naturskyddsförening från A-kommunerna, markägare, entreprenörer, bybor och andra intresserade ställde frågor och fick svar så långt som vd:n för Copperstone Mikael Mattsson kunde sträcka sig..

-Är ni medvetna om hur unikt Tjärnhedenområdet med kallkällvatten är? frågade Bo Lundmark, Brännberg:
-Copperstone har ansvaret att investera klokt och kommer att respektera alla gränsvärden.

Michael fick även frågor om påverkan för omgivningen. Enligt honom finns en konsekvensanalys om påverkan för omkringliggande byar:
-Det är cirka 3,5 kilometer till närmaste bostad och 4-5 kilometer till Natura 2000-skog. Men visst kommer det att rulla en till två lastbilar i timmen genom byn vid full brytning. Det är svårt att komma undan. Blir det verklighet med tågtester och det gick att nyttja järnvägen vid sidan om testerna, skulle det förstås ge stora synergieffekter för gruvan.
-Men kort sagt finns det ingen ond agenda någonstans... hävdade Copperstones vd.

Hur troligt är det att det blir gruva? undrade Malin Johansson, Järvträsk:
-Jag är väldigt optimistisk! EU behöver mycket koppar. Regeringens plan är att öka 16 producerande gruvor i dag till 50 innan 2030.
-Men som sagt, det är många tester, logistik och markfrågor kvar att handha. Om 18-24 månader kan jag ge ett mer bestämt svar på om det blir gruva och i så fall när, svarade Michael Mattsson, vd Copperstone.

 

 

 

 

 


Skriv ut: