Myndighetsmeddelande risk för brand i skog och mark

2020-06-29 15:00

På grund av det varma och torra vädret råder det mycket stor risk för skogsbrand i Norrbottens kust- och inland. Länsstyrelsen i Norrbotten och Räddningstjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

För tillfället är inget eldningsförbud utfärdat i länet men det kan komma att förändras. Håll dig uppdaterad om aktuellt läge gällande eldningsförbud i den kommun där du bor eller befinner dig. Besök kommunens hemsida för mer information om eventuella eldningsförbud.

Mer information om brandrisken i länet finns på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida, www.lansstyrelsen.se/norrbotten


Skriv ut: