Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr, berättar om yrkeshögskoleprogram som kommer landsbygden till godo, via de olika lärcentra som finns i bland annat Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.
Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr, berättar om yrkeshögskoleprogram som kommer landsbygden till godo, via de olika lärcentra som finns i bland annat Arvidsjaur. Arkivfoto Kent Norberg.

Behovet av yrkeshögskola ska kartläggas i Arvidsjaurs kommun

2020-11-26 08:45

Pressmeddelande från Akademi Norr:

Norrlands lokala näringsliv skriker efter mer kompetens på arbetsmarknaden. Tack vare ett samarbete mellan utbildningsföretaget FEI och kommunalförbundet Akademi Norr, som består av 13 kommuner i Norrlands inland, har nu FEI ansökt om att bedriva 24 YH-utbildningar anpassade för näringslivets behov.

Förhoppningen är att starta utbildningarna redan hösten 2021:
-Yrkeshögskoleutbildningar har tidigare varit en vit fläck i regionen. På det här sättet kan våra invånare utbilda sig utan att behöva flytta till en annan ort, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Nu når YH-utbildningar ut även till landsbygden. Tillsammans med kommunalförbundet Akademi Norr har FEI ansökt om att få bedriva platsbundna utbildningar i 11 av de 13 norrländska inlandskommunerna på de lärcentrum som respektive centralort har.

-I Arvidsjaur kommer Akademi Norr tillsammans med näringslivskontoret att göra en kartläggning av yrkeshögskolebehovet, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr som verkar för att utveckla den lokala utbildningssektorn.

Kartläggningen ska vara klar i slutet av februari 2021 och ligger som grund för ansökningar av utbildningar med start HT22.

  • Yrkeshögskoleutbildningar är statligt finansierade utbildningar som är kostnadsfria och berättigar studiestöd från CSN.

På exempelvis Arvidsjaurs lärcentrum kommer områdets studenter kunna läsa på plats och i realtid med ett så kallad hybridkoncept:
-Det låter dem delta på lika villkor oavsett om de är i samma lokal som läraren eller på distans, vilket skiljer sig från traditionell distansutbildning. 

Lärcentrum i Arvidsjaur flyttade tidigare i år till nya lokaler i Sandbackaskolan. Arkivfoto Kent Norberg.

Precis som övriga delar av Sverige är även inlandets näringsliv beroende av kompetens och möjligheter till vidarebildning. Mest intressant med YH-utbildningar är att de faktiskt leder till arbete för nio av tio personer. Problemet i Norrlands inland är att många saknar möjligheten att läsa en YH-utbildning utan att flytta till antingen kuststäderna eller någon större stad:
-Det är något som riskerar att dränera de mindre regionerna på arbetskraft och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Tack vare det här samarbetet öppnas en möjlighet upp som tidigare inte funnits.

Samarbetet går ut på att kommunerna står för den fysiska studiemiljön på lokala lärcentrum samt den lokala förankringen med arbetslivet, både i form av de behovsanalyser som föregått ansökningarna och för de arbetsgivarkontakter som ska säkerställa praktikplatser.

Det unika i upplägget som Akademi Norr och FEI nu vill genomföra kommer lösa det som tidigare varit ett stort hinder för kommuner eller regioner, då de haft stort behov av kompetens men inte kunnat fylla den kritiska massan av antalet utbildningsplatser som en YH-utbildning kräver:
-Nu kan vi slå ihop det totala behovet av kompetens i flera kommuner för att kunna genomföra utbildningar och de sökande kan vara säkra på att kunna gå en kvalificerad utbildning - utan att behöva flytta från den region de lever och verkar i.

  • Totalt har FEI ansökt om 24 YH-utbildningar i Norrland där Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, förväntas ge besked i januari 2021. Förhoppningen är att kunna erbjuda kursstart redan under hösten samma år.

Förutom utbildningslokalerna kommer samarbetet även involvera lokala företag. Näringslivet kommer samverka till att YH-utbildningarna ska kunna tillgodose praktikplatser, LIA, till de studerande:
-Näringslivet skriker efter kompetens, så att både kunna studera och praktisera i ens egen eller närliggande kommun är en enorm fördel för invånarna, företagen och hela regionen Norrlands inland, säger Martin Bergvall.

Magnus Rolf är vd för FEI:
-Med vårt koncept för hybridutbildning, FEIFLEX, har vi i flera år redan genomfört utbildningar i realtid oavsett geografisk position. Genom att använda samma koncept kommer de lokala lärcentrumen och näringslivets praktikmöjligheter ge mycket goda möjligheter för de som vill kompetensutveckla sig men inte vill flytta till annan ort.

Om utbildningen:
Hybridkonceptet kan kombineras med traditionell klassrumsundervisning och distansstudier med hjälp av modern digital teknik. Det innebär fördelar och valfrihet för alla som studerar; på plats i utbildningslokalen, från hemmet, kontoret eller på resan.
Lektionerna genomförs i dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Deltagarna kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om de vill vara på plats eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand.

Om Akademi Norr:
Akademi Norr är ett kommunalförbund med 13 kommuner i Norrland med syfte att initiera,
samordna och genomföra högre utbildning. Medlemskommuner är Arvidsjaur, Arjeplog, Norsjö,
Malå, Storuman, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Åsele, Lycksele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund.

Kontakta lärcentrum i Arvidsjaur:
larcentrum@arvidsjaur.se
072-243 32 35


Relaterade Länkar

Skriv ut: