Historisk bild från Lappstaden i Arvidsjaur, i början av förra seklet.
Historisk bild från Lappstaden i Arvidsjaur, i början av förra seklet.

Etnologisk dokumentation av Lappstaden i Arvidsjaur

2020-04-28 15:53

Piteå museum kommer under 2020 att genomföra en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur. Syftet är att dokumentera platsens kulturella och sociala funktion i såväl historiskt som samtida kontext. Dokumentationen finansieras av medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Arvidsjaur kommun.

 

Lappstan är en välbevarad samisk kyrkstad i Arvidsjaurs centrum. Samiska kyrkstäder anlades i början av 1600-talet i samband med kronans/statens påbud om att anlägga kyrko- och handelsplatser. Den i Arvidsjaur anlades vid gamla prästgårdsområdet i början på 1600-talet och flyttades under 1820-talet i samband med att den nya kyrkan byggdes. Bebyggelsen består av timrade pyramidformade kåtor och härbren som är representativa för det skogssamiska kulturarvet och skogssamiska byggnadstraditioner.

Lappstan är skyddad som byggnadsminne och är ett etablerat besöksmål. Trots sin status som skyddat och välkänt kulturminne har det inte genomförts någon grundligare dokumentation av platsen:
-Därför vill vi nu genom arkivstudier, litteraturstudier och samtidsdokumentation samla in berättelser, minnen och upplevelser från Lappstan, säger 
Sofie Nyblom, Piteå museum.

Med hjälp av intervjuer, deltagande observationer och fotodokumentation vill VEM ?? synliggöra användningen av platsen och den tradition som omger den:
-Vi vill lyfta fram olika funktioner som platsen har för människor och bredda bilden av Lappstan. Vi vill även bidra till att sprida kunskap om Lappstans roll i samhället i ett historiskt och samtida sammanhang, säger Sofie.

Skriv ut: