Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens krisledningsgrupp samt Regionalt samverkansforum (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juni 2020 (tidning i pdf)

Länkar:

Nyheter


12 maj 2020

Utställning av översikts- och tillväxtplanen

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Två vargar fångade på bild i Norrbotten

2020-08-07 11:58

Två vargar fångades på bild under samma dygn i Norrbotten. Den ena i Arvidsjaurs kommun, den andra i Tornedalen. Länsstyrelsen har dock ...

Nu ska huset i Moskosel rivas

2020-08-04 18:48

Nu ska den rivas, den gamla kafébyggnaden i Moskosel, som stått övergiven och fallfärdig i åratal. "Alla papper är påskrivna", säger ...

Man försvunnen i Arvidsjaur – söks med helikopter

2020-07-31 13:13

Viktigt meddelande till allmänheten i Birsta i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Det brinner i ett lagerhotell på norra Förmansvägen ...


Skriv ut: