Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2018 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Hård Ivo-kritik efter patients död

2019-05-22 11:46

Allvarliga brister förekom när en person med beroendeproblematik avled under pågående vård 2017.

Beroendeframkallande läkemedel överförskrevs – missbrukare avled

2019-05-22 10:29

En missbrukare i Arvidsjaur avled efter att hen överförskrivits beroendeframkallande läkemedel utan försök till nedtrappning under pågående...

Då var det maj 1979

2019-05-21 06:00

ÅTERBLICK Piteå-Tidningen flyttar från Prästgårdsgatan 31 till nytt tidningshus vid Hamnplan. Erik Boström, 64 år, bördig från Piteå, och...


Skriv ut: