Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens informationsgrupp i händelse av kris.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunen Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo juli 2019 (tidning i pdf)

Länkar:

Värt vetande om Arvidsjaurs kommun

Nyheter


25 juni 2019

Skolchef

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Klart med flygbolag

2019-06-25 21:14

Det är Trafikverket som har skrivit avtal med bolaget Regional Jet till och från flygplatserna i Gällivare och Arvidsjaur. Och med Jonair...

Björnen i öster tål inte min stolthet

2019-06-25 12:50

Insändare Nu kan jag inte vara tyst längre. Ryssland ska inte diktera vad vi i flera demokratiska länder skriver och publicerar. Duktiga...

Inbrott i skolbyggnad

2019-06-24 13:57

ARVIDSJAUR Anmälan har kommit in om ett inbrott i Ringelskolan.


Skriv ut: