Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaurs kommun i annonser och artiklar. Skapar tjänstekort till medarbetare.
Är redaktör för publikationen "Kommuninfon" samt styr startsidan på arvidsjaur.se. Ingår i kommunens krisledningsgrupp och säkerhetsgrupp samt i Länsstyrelsens kriskommunikatörsnätverk. Kommunens representant i Regionalt samverkansforums arbetsgrupp (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse. Uppdaterar kommunens informationsskärmar i Ringelstas och kommunhusets entréer, uppdaterar www.nykommun.se, www.facebook.com/arvidsjaur, gör filmer till Arvidsjaur play-sida och deltar i Region-10 kommunikatörssamarbete.


Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo december 2020 (tidning i pdf)

Länkar:

Nyheter


5 maj 2021

Hur lång tid tar det att cykla eller gå?

Inom Arvidsjaurs samhälle är det nära till alla målpunkter.

3 maj 2021

Let’s Gå – Trampa på! Idag startar kommunens gång- och cykelkampanj

Let’s Gå – Trampa på! Idag startar kommunens gång- och cykelkampanj där vi vill slå ett extra slag för att gå eller cykla till skolan och jobbet!

23 april 2021

Sök sommarjobb!

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Arvidsjaurs skolchef Ulrik Bylander väljer att sluta

2021-05-07 10:09

Efter drygt ett och ett halvt år avslutar Ulrik Bylander sitt jobb som skolchef i Arvidsjaurs kommun. "Jag känner mig beredd att gå vidare ...

Produktionskök slås ihop för att få ner portionspriser

2021-05-05 17:00

Matportionerna vid två av produktionsköken i Arvidsjaur kostar mellan 15 och 19 kronor mer än vad som budgeterats. Nu slås två kök ihop och ...

Arvidsjaur får skadestånd efter larmstrulet

2021-05-04 08:20

Arvidsjaurs kommun får skadestånd av larmleverantören Tunstall efter de stora problemen med trygghetslarmen i höstas.


Skriv ut: