Nyheter

Vår webborganisation är uppbyggd så att kommunen har en kommunikatör med övergripande ansvar för webbplatsen. Därutöver finns redaktörer och skribenter ner i de olika verksamheterna. Tanken är att på så sätt skapa en bredare organisation, erbjuda bättre uppdateringar och undvika "flaskhals". 

Arbetsbeskrivning: Kommunikatören är systemansvarig, sköter administration av inloggningar, bevakar kvalitet på kommunwebben, initierar webbutbildningar, är skriv- och fotokunnig. Skapar pressmeddelanden och informerar medier när kommunen vill nå ut med information. Marknadsför Arvidsjaur i annonser och artiklar. Tar emot beställningar av tjänstekort. Är redaktör för Kommuninfon samt styr startsidan. Ingår i kommunens krisledningsgrupp samt Regionalt samverkansforum (Förbandskommuner i samverkan) och Soldatshemsföreningen AJB:s styrelse.

Kommunikatören tillhör Stödfunktionen och lyder direkt under kommunchefen, som är ansvarig utgivare för kommunens hemsida, kommunens Facebook samt olika publikationer så som Kommuninfo (utkommer 2ggr/år).

Kommuninfo december 2020 (tidning i pdf)

Länkar:

Nyheter


2 mars 2021

Inför sportlovet

24 februari 2021

Medborgarlöftet 2021-2022

10 februari 2021

Påminnelseavgift

Kommunikatör

Kent Norberg

Kommunikatör

Telefon: 0960-158 59
Mobil: 070-24 24 396
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nyheter från Meltwater

Arvidsjaurs kommun tillsätter ny socialchef

2021-03-02 04:00

Tillbaka till namnnytt »

"Samebyarnas flyttväg för renarna – ett riksintresse"

2021-03-01 15:10

En detaljplan för del av västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun har lämnats för samråd med berörda. En tysk entreprenör vill bygga ...

Arvidsjaurs kommuns uppmaning till medborgarna: Lämna inte snö på kommunens mark

2021-03-01 10:06

Arvidsjaurs kommun uppmanar sina medborgare att inte lämna snö på kommunens mark. Anledningen är att de mindre snöupplag som kommunen ...


Skriv ut: