Upplåtelse av offentlig plats - yttrande om matvagn på torget, Pjesker Adventure

Publicerat: 2020-05-13

Pjesker Adventure har ansökt hos Polisen om nyttjande av offentlig plats på torget för sin matvagn sommaren 2020. För mer information se kommunens yttrande nedan.

Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: