Detaljplan del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1, Aktivitetscenter - Kf's beslut § 57 2019-04-23

Publicerat: 2019-05-07
Till och med: 2019-05-29
Sammanträde: Kf § 57 2019-04-23
Förvaringsplats:
Kommunstyrelsens kansli
Skriv ut: