Smittskydd på serveringsställen, evenemang och i butiker

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Här har vi samlat information om gällande lagar, råd och restriktioner för serveringsställen, butiker och evenemang.

 

Serveringsställen

 

Alla serveringsställen ska vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Detta gäller enligt lagen:

• Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till ska vara utformade så att trängsel undviks.

• Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

• Verksamheten i övrigt ska vara organiserad så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.

• Det ska finnas rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

För de serveringsställen som har serveringstillstånd får alkohol inte serveras mellan klockan 22.00-11.00.

 

Serveringsstället ska också genomföra åtgärder och se till att:

  • Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.
  • Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
  • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.
  • För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att
    − sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
  • Om en grupp som besöker serveringsstället och sitter inomhus uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
  • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.
  • Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

 

Kommunerna ansvarar för tillsyn av serveringsställen. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till kommunens miljökontor, kontaktuppgifter hittar du här Kontakta personal.

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och serveringsställen

 

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

 

På Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida finns samlad information om vilka tillfälliga smittskyddsåtgärder som krävs på serveringsställen. Klicka på länken - Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

 


 

Alkoholservering

 

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00 enligt Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Frågor och svar om om regler för restauranger, krogar m.m.

Vid eventuella frågor eller oklarheter - kontakta gärna oss på miljöenheten

 


 

Butiker och gym

 

Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

 

Läs mer:

Hur många får vistas i olika typer av lokaler - Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Svensk handel har tagit fram bra vägledande dokument som stöd, klicka på länken - Material för en trygg och säker handel under coronapandemin

Minska smittspridning i handeln - Information från Länsstyrelsen 

 


 

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. För evenemang som omfattas av ordningslagen finns särskilda deltagargränser beroende på var och hur evenemanget genomförs.

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.


Läs mer om antalet tillåtna deltagare vid olika typer av sammankomster i Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Läs mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats.

Skriv ut: