Så här påverkas skolan

Skolorna är öppna

Minska risken för smittspridning i skolan

 

  • Är ditt barn sjukt, ska barnet vara hemma och följa regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, läs mera här!. Det gäller även lättare symtom som snuva, hosta, feber eller muskel- och ledvärk. Alla som har symptom ska stanna hemma för att minimera smittspridningen.
  • Friska barn/elever ska vara i skolan. Undantag gäller de som har distansundervisning.
  • Om någon i familjen har covid-19, då ska även symtomfria barn i för- och grundskola och gymnasieskola stanna hemma. Läs mera här!
  • Om elev blir sjuk under dagen ska eleven gå hem så fort som möjligt, vårdnadshavare kontaktas och rådgör om eleven kan gå hem själv eller om eleven ska vänta i ett enskilt rum till vårdnadshavare anländer.
  • Har man familjemedlemmar med influensaliknande symtom ska även friska förskolebarn hållas hemma.

 

 

När kan barn och unga gå tillbaka till förskola, skola eller annan aktivitet efter att de har varit sjuka?

folkhälsomyndighetens hemsida finns information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka.


 

 

Om skolan och förskolan stänger 

 

I dessa corona-tider måste Arvidsjaurs kommun planera för att regering och myndigheter kan komma med nya rekommendationer. Vi måste vara förberedda och snabbt kunna ställa om.

Vi behöver därför veta om ni har barn som är i behov av barnomsorg om beslut fattas att skolor och förskolor ska stänga på grund av corona. För mer information se "Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet".

 

 

Skolskjuts

 

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

För mer information besök Länstrafiken i Norrbottens hemsida.

Skriv ut: