Testa dig för covid-19

Lämna prov för covid-19

Testa dig om du har symtom

För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig för pågående infektion, ett så kallat PCR-prov. Det gäller även unga och barn i skolåldern ned till förskoleklass. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare återgå till skolan om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Regionerna ansvarar för att uföra PCR-testerna och provet tas oftast av vårdpersonal. Ibland kan du få ta ett PCR-prov själv hemma, en så kallad egenprovtagning. Vänd dig till din region för mer information om vem som kan testa sig där du bor.

 

Antikroppar mot covid-19

 

Det finns även serologiska tester som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Om du är symtomfri och har IgG-antikroppar har du en minskad risk för att smittas av covid-19 och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Inriktningen är att alla ska erbjudas antikroppstestning mot vanlig patientavgift.

 

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest?

 

 

Skriv ut: