Testa dig för covid-19

Lämna prov för covid-19

Testa dig om du har symtom

För att öka smittspårningen och minska smittspridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom att testa sig. Det finns olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena kan visa om du har viruset som orsakar covid-19. Det andra kan visa om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. 

Vänd dig till din region för mer information om vem som kan testa sig där du bor.

 

 

Antikroppar mot covid-19

 

Det finns även serologiska tester som visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Om du är symtomfri och har IgG-antikroppar har du en minskad risk för att smittas av covid-19 och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Inriktningen är att alla ska erbjudas antikroppstestning mot vanlig patientavgift.

 

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest?

 

 

Skriv ut: