Tvätta händerna ofta och noga - rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Foto: Pixabay.

Minska smittspridning - allmänna råd

Här finns råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta:

 

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

 

Håll avstånd

Håll avstånd

 

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Det gäller överallt där människor samlas, till exempel i kollektivtrafiken, i matbutiken, på gym och på restauranger.

Undvik allmänna färdmedel om du kan, och välj ett färdmedel där du kan boka plats eller där du kan undvika trängsel.

Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

 

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk

 

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Testa dig om symtomen kvarstår efter 24 timmar.

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk och hur du gör för att testa dig.

På sidan Hur länge bör jag stanna hemma berättar vi hur länge barn och vuxna ska stanna hemma om de blir sjuka.

 

 

 Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta

 

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Skydda dig och andra från smittspridning, se filmen nedan

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

 

 Hosta och nys i armvecket

Hosta och nys i armvecket

 

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 Undvik att röra ögon, näsa och mun

Undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 

Undvik större sociala sammanhang

Undvik att delta i större sociala sammanhang såsom fester, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska Kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur begravningar kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.

 

Arbeta hemma

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån. Arbete hemifrån ska väljas i samförstånd med arbetsgivaren så att inte verksamheten drabbas av negativa effekter. Det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön även vid arbete hemifrån.

 

 

 

Skriv ut: