Vigsel och begravning

Här finns information om det borgerliga alternativet till vigsel och begravning. Här finns även information om begravningsombudet.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel kan förrättas av kommunalt
utsedda vigselförrättare, hos tingsrätten,
länsstyrelsen, ambassader m fl samt av
enskilda personer som av länsstyrelsen
tilldelats vigselrätt.


Vigda. Björn Nordström och Sara Lundmark. Foto Kent Norberg.

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni kan utföras på
olika sätt. Till exempel som en ceremoni
inom Svenska kyrkan; som en ceremoni
inom ett annat trossamfund; eller som en
borgerlig (icke religiös) ceremoni.


Begravning av okänd rysk soldat i Arjeplog 2007. Foto Kent Norberg.


 

 
  

Skriv ut: