Norrbottens E-nämnd

Kommunerna i Norrbotten ingår i en gemensam nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället, kallad Norrbottens e-nämnd.

De kommuner som samverkar genom Norrbottens e-nämnd är, Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun. Luleå Kommun är värdkommun för nämnden.

Att med medborgarens fokus och med verksamhetens behov som utgångspunkt stödja kommunerna i Norrbotten för en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitaliseringen.

Grundprincipen är att samtliga kommuner gör en gemensam upphandling istället för fjorton. Några exempel på genomförda upphandlingar är gemensamt räddningstjänstsystem, gemensam e-tjänsteplattform, gemensamt e-arkiv, mobiltelefoner.

Pågående projekt omfattar bland annat upphandling av ett gemensamt system för alla socialförvaltningar och en gemensam IT-plattform. Genom att nyttja vårt existerande regionnät som förvaltas av IT Norrbotten finns goda förutsättningar att skapa en gemenam kostnadseffektiv IT-plattform för alla kommuner.

Norrbottens e-nämnd samarbetar bland annat med IT-Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten med flera.

 

Om Norrbottens E-nämnd

Norrbottens e-nämnd har kommit till för att förverkliga regeringens intentioner för
e-samhälle, vilken pekar ut tre övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

 

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för:

att minska kostnader för initiativ som kan ske gemensamt
att säkra kompetensförsörjning
att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering
att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället
På sikt kan verksamhetsområdet utökas till ytterligare områden där IT utgör verksamhetsstöd om så önskas.

Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjlighet till utveckling blir bättre.

Norrbottens e-nämnd består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Anders Lundkvist (S), Piteå kommun, är ordförande.

Du hittar mera information på e-nämndens hemsida.

Protokoll från e-nämndens sammanträden finns under rubriken Protokolle-nämndens hemsida.

 

Skriv ut: