HR-enheten

HR-avdelningen ger kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag konsultstöd i HR-frågor och -strategier samt personalpolitiska styrdokument utifrån politiska beslut.  

Ledar- och medarbetarutveckling: 
Arbete med attraktiv arbetsgivare, attrahera, behålla, utveckla samt avsluta anställningar i samband med pensionering etc.    

  • Kompetensförsörjning
  • Rekrytering
  • Rehabilitering
  • Tecknade av kollektivavtal, tvister i personalärenden
  • Tolkning av lagar och avtal
  • Löneöversyner, lönekartläggning samt strategier och principer för lönesättning
HR-chef Mats Lundberg

Mats Lundberg

HR-chef

Mobil: 070-300 63 87
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Fjällman

Åsa Fjällman

HR-specialist

E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lotta Levander

Lotta Levander

HR_specialist

E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: