Protokoll

Budget, delårsredovisning, årsredovisning

2020

Kf 2020-06-15 § 65 - Årsredovisning 2019 - Arvidsjaurs kommun

Kf 2020-06-15 § 87 - Mål- och resursplan 2021-2023 - Hela kommunen

2019

Kf 2019-04-23 § 38 - Årsredovisning 2018 - Arvidsjaurs kommun

Kf 2019-10-29 § 110 - Delårsredovisning 2019-08-31 - Arvidsjaurs kommun

Kf § 85 2019-06-17 - Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 - Hela kommunen

Kf § 111 2019-10-29 - Mål- och resursplan 2020-2022 - Hela kommunen


2018

Kf 2018-04-17 § 30 - Årsredovisning 2017 - Arvidsjaurs kommun

Kf 2018-10-30 § 115 - Delårsredovisning 2018-08-31 - Arvidsjaurs kommun

Kf § 156 2018-12-04 - Mål- och resursplan 2019-2021 - Hela kommunen

Kf § 76 2018-06-18 -  Preliminär mål- och resursplan 2019-2021 - Hela kommunen


2017


Kf 2017-02-28 § 10- Reviderad Mål- och resursplan 2017och framåt

Kf 2017-06-20  93 - Årsredovsining år 2016 - Arvidsjaurs kommun

Kf 2017-06-20 § 95 - Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen

Kf 2017-10-31 § 153 - Delårsredovisning 2017-08-31 - Hela kommunen

Kf 2017-11-28 § 185 - Mål- och resursplan 2018-2020 - Hela kommunen


2016


Kf 2016-03-02 § 11 - Reviderad Mål- och resursplan 2016 och framåt

Kf 2016-04-14 § 54 - Årsredovisning år 2015

Kf 2016-06-20 § 77 - Mål- och resursplan 2017-2019

Kf 2016-11-29 § 173- Mål- och resursplan 2017-2019


2015

Kf 2015-11-24 § 178 - Mål- och resursplan 2016 och framåt

Kf 2015-10-27 § 147 - Delårsredovisning 2015-08-31

Kf 2015-06-23 § 104 - Delårsåredovisning 2015-04-30

Kf 2015-04-14 § 45 - Årsredovisning 2014


2014

Kf 2014-04-14 § 58 - Årsredovisning 2013


2013

Kf 2013-04-15 § 39 - Årsredovisning 2012

 

 

Skriv ut: