Sammanträdesplan 2022

Kommunfullmäktige 

22/2 13.00  
26/4 13.00  
20/6 13.00   
25/10 13.00  
29/11 13.00  
 6/12 13.00  

 

Kommunfullmäktiges  mål- och demokratiberedning

 10/2 09.00
 17/3 09.00
 21/4 09.00
 12/5 09.00
 22/9 09.00
1/12 09.00

 

Kommunstyrelsen

8/2 08.00
29/3 08.00
5/4 08.00
3/5 08.00
7/6 08.00
20/9 08.00
11/10 08.00
9/11 08.00
22/11 08.00

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet
18/1
08.00
15/3
08.00
30/3
08.00
20/4
08.00 inställt
28/4
08.00
24/5
08.00
31/5
08.00, ev extra
30/8
08.00
27/9
08.00
26/10
08.00
13/12
08.00

 

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet
Barn- och utbildningsnämnden
8/3 08.15
22/3
08.15
2/5
08.15
17/5
08.15
13/9
08.15
27/9
08.15
1/11
08.15
24/11 
08.15

 

Socialnämnden

Utskottet
Socialnämnden
 3/2 13.00
 
 
10/3
13.00
24/3 
10.00
2/5
13.00
23/5
10.00
16/6
13.00
 
 
8/9
13.00 
29/9
10.00 
10/11 
13.00 
8/12
10.00

 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

Utskottet
Miljö-, bygg och hälso- skyddsnämnden
 
 
2/2
10.00
2/3
13.00
23/3
10.00
 
 
27/4
10.00
18/5 13.00
8/6
10.00
31/8 13.00
21/9
10.00
2/11 13.00
23/11
10.00

 

Valnämnden

2/6  
29/8  
14/9  
17/11  

 

Skriv ut: