Sammanträdesplan 2020

Kommunfullmäktige 

25/2 13.00  
21/4 13.00  
15/6 13.00   
27/10 13.00  
24/11 13.00  
     

Kommunfullmäktiges  mål- och demokratiberedning

   
   
   
   
   
   

 

Kommunstyrelsen

11/2
08.00
31/3
08.00
7/4
08.00, ev extra
5/5
08.00
3/6
08.00
8/9
08.00
13/10
08.00
10/11
08.00
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet
21/1
08.00
17/3
08.00
1/4
08.00
22/4
08.00
27/4
08.00, ev extra
19/5
08.00
2/6
08.00, ev extra
25/8
08.00
29/9
08.00
26/10
08.00
9/12
08.00

 

Barn- och utbildningsnämnden

Utskottet
Barn- och utbildningsnämnden
16/3 08.15
30/3
08.15
4/5
08.15
18/5
08.15
14/9
08.15
1/10
08.15
16/11
08.15
7/12 
08.15

 

Socialnämnden

Utskottet
Socialnämnden
 6/2  
 
 
12/3
13.00
26/3 
10.00
4/5
13.00
18/5
10.00
25/6
13.00
 
 
10/9
13.00 
28/9
10.00 
12/11 
09.00 
7/12
10.00

 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

Utskottet
Miljö-, bygg och hälso- skyddsnämnden
 
 
5/2
10.00
26/2
13.00
18/3
10.00
 
 
22/4
10.00
13/5 13.00
10/6
10.00
2/9 13.00
23/9
10.00
4/11 13.00
25/11
10.00
Skriv ut: