Kultur, fritids- och näringslivsutskottet

Kultur-, fritids- och näringslivsutskottet ansvarar för ärenden inom kultur, fritids- och näringslivsområdet.

Ledamöter

    Ersättare  
Britt-Inger Hedman (v)   Agneta Starefeldt (s)
Lars Forsgren (s)       Liza Nilsson (v)
Sofi Lundberg Nilsson (c)   Samuel Wigenstam (c)
         
Ordförande        
Britt-Inger Hedman (v)      
          
Vice ordförande        
Lars Forsgren (s)      

Skriv ut: