Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är kommunstyrelsens budgetberedning samt ansvarar för ärenden som inte hör till de övriga utskotten.

Ledamöter

    Ersättare  
Lars Forsgren (s)   Agneta Starefeldt (s)
Marcus Lundberg (s)       Björn Lundberg (s)
Lena Karlsson (s)   Kristina Taimi (s)
Margoth Holmqvist (v)   Britt-Inger Hedman (v)
Vakant (c)   Martin Nilsson (c)
         
Ordförande        
Lars Forsgren (s)      
          
Vice ordförande        
Marcus Lundberg (s)      

Skriv ut: