Valnämnden

 

Enligt vallagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och på kommunens bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Däremot är kyrkovalet inte längre en kommunal angelägenhet utan helt och hållet ett ansvar för Svenska kyrkan.

 

Valnämnden ska se till att allt det praktiska kring ett val fungerar, till exempel att:

- vallokaler ska finnas och människor ska veta var vallokalen är, både på valdagen och under förtidsröstningen 

- röstsedlar ska finnas utlagda

- det ska finnas särskilt utsedda personer som tar emot rösterna

- rösterna ska skickas in till de som ska räkna dem

 

 Valnämnden

Ordinarie ledamöter     Ersättare  
                      
Åke Lindberg (s)   Bernt Vikström (s)
Leif Enberg (v)   Annette Rylén (v)
Åsa Lundgren (c)   Marius Helland Vassbotn (m)
Sven-Olov Granlund (c)   Erling Stenlund (c) 
Annika Öberg (m)   Ann-Charlotte Stenlund (c) 
              
Ordförande        
Åke Lindberg (s)      
           
Vice ordförande        
Leif Enberg (v)      

      
        
  
         
         

          
         
     
 

Skriv ut: