Socialnämnden

 

Socialnämndens verksamhet påverkas av till stor del av lagar, kommunfullmäktiges mål och råd och anvisningar från Socialstyrelsen.

Till socialnämndens uppgifter hör bl.a att:

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det
- Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.

E-post till socialnämnden: socialnamnden@arvidsjaur.se

 

Socialnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Ingrid Tagesdotter (v)   Annika Lidström (s)
Johnny Bäckström (s)   Christina Lövgren (s)
Agneta Starefeldt (s)   Vakant (s)
Susanne Lindberg (s)   Maj-Lis Vidman (v)
Margoth Holmkvist (v)   Margareta Mattsson (v)
Kristina Bäckström (c)   Dan Hällgren (c)
Kristina Lundberg (c)       Susanne Bergström (c)
Ann-Karin Sörmo (c)   Bjarne Hald (c)
Annika Öberg (m)   Marius Helland Vassbotn (m)
         
Ordförande        
Ingrid Tagesdotter (s)      
         
Vice ordförande        
Kristina Bäckström (c)      

  

       
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Ingrid Tagesdotter (v)   Agneta Starefeldt (s)
 Johnny Bäcksröm (s)   Margoth Holmqvist (v)
 Kristina Bäckström (c)   Ann-Karin Sörmo (c)
         
Ordförande        
 Ingrid Tagesdotter  (v)      
         
Vice ordförande             
 Johnny Bäckström (s)      

Socialnämndens ordförande tjänstgör på torsdagar.

Hon träffas på kommunhuset, fråga efter henne i receptionen

 

Skriv ut: