Miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden

 

 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, trafik och livsmedelsområdet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden. Nämnden består av fem ledamöter och arbetsutskottet består av tre ledamöter.

E-post till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden:
mbhn@arvidsjaur.se

 

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2019-2022

Ledamöter     Ersättare  
         
Anders Harr
(s)
  Agneta Starefeldt
(s)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Johnny Bäckström
(s)
Bernt Vikström
(s)
  Lars Gustafsson
(v)
Martin Nilsson
(c)
  Samuel Wigenstam
(c)
Jonas Granberg
(c)
  Bjarne Hald
(c)
         
         
         
Ordförande        
Anders Harr
(s)
     
         
Vice ordförande        
Kenneth Bäcklund
(v)
     

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2019-2022 

 Anders Harr  (s)    Bernt Vikström    (s)
 Kenneth Bäcklund  (v)    Lars Gustafsson    (v)
 Martin Nilsson  (c)    Jonas Granberg    (c) 
           
           
           
 Ordförande          
 Anders Harr  (s)        
           
 Vice ordförande          
 Kenneth Bäcklund  (v)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: