Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande nämnd, dess "regering". Kommunstyrelsen styr och samordnar den totala kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen och nämnder beslutar själva i många ärenden.

Men för ärenden som ska beslutas av fullmäktige, ska det först beredas av den nämnd där det hör hemma . Efter nämndens beredning måste ärendet passera kommunstyrelsen, som har ansvar för att ärenden till kommunfullmäktige är fullständiga, s.k. beredningstvång (KomL).

Kommunstyrelsen i sin tur remitterar ofta ärenden till facknämnder eller förvaltningar för att ta in kompletterande uppgifter, för att styrelsen sedan ska kunna ta ställning och ge fullmäktige förslag till beslut.

Kommunstyrelsen är även kommunens räddningsnämnd. 
Arvidsjaur & Älvsbyns Sotningsdistrikt AB  handhar genom entreprenad sotnings- och brandskyddskontrollen i kommunen.

Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

E-post till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen[at]arvidsjaur.se 

 

Kommunstyrelsen  

Ledamöter     Ersättare  
          
Lars Forsgren (s)       Kristina Taimi (s)
Marcus Lundberg (s)   Johan Lundgren (s)
Sara Lundberg (s)   Björn Lundberg (s)
Lena Karlsson (s)   Bernt Vikström (s)
Britt-Inger Hedman (v)   Kenneth Bäcklund (v)
Margoth Holmqvist (v)   Margot Nilsson (v)
Leif Andersson (c)   Ingrid Lundqvist (c)
Kristina Bäckström (c)   Ann-Karin Sörmo (c)
Martin Nilsson (c)   Samuel Wigenstam (c)
Lennart Wigenstam (c)   Bjarne Hald (c)
Marius Helland Vassbotn (m)   Jens Eliasson (l)
            
Ordförande         
Lars Forsgren (s)      
         
Vice ordförande        
Marcus Lundberg (s)      
         

   
Arbetsutskottet

Ledamöter     Ersättare  
Lars Forsgren (s)    Lena Karlsson (s)
Marcus Lundberg (s)        Johan Lundgren (s)
Margoth Holmqvist (v)    Britt-Inger Hedman (v)
Leif Andersson (c)    Martin Nilsson (c)
Kristina Bäckström (c)    Ann-Karin Sörmo (c)
         
Ordförande        
Lars Forsgren (s)      
          
Vice ordförande        
Leif  Andersson (c)      

     
 

Skriv ut: