Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Peter Rydfjäll
(s)
  Stefan Holmberg
(s)
Lotta Åman
(s)
  Rucha Lindmark
(s)
Björn Lundberg
(s)
  Kenneth Lindmark
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Susanne Lindberg
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Linda Stenvall
(s)
Kristina Taimi
(s)
  Linus Laestander
(v)
Marcus Davidsson
(s)
  Margoth Holmqvist
(v)
Karin Lindgren
(s)
  Linus Laestander
(v)
Bernt Vikström
(s)
  Mats Klockljung
(c)
Anna Quist
(s)
  Gudrun Wikberg
(c)
Agneta Starefeldt
(s)
  Jerry Johansson
(c)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Dan Hällgren
(c)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Lars Lindström
(l)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Martin Erks
(l)
Håkan Sandgren
(v)
  Annika Öberg
(m)
Bjarne Hald
(c)
  Marius H Vassbotn
(m)
Kristina Bäckström
(c)
     
Leif Andersson
(c)
     
Ann-Karin Sörmo
(c)
     
Martin Nilsson
(c) 
     
Kristina Lundberg
(c)
  Ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
  Peter Rydfjäll
(s)
Jonas Granberg
(c)
     
Samuel Wigenstam
(c)
  Vice ordförande  
Patrik Nilsson
(c)
  Lars Ralph
(m)
Jens Eliasson
(l)
     
Elin Lundström
(l)
     
Lars Ralph
(m)
     
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

 

Beslut

Skriv ut: