Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Lotta Åman
(s)
  Susanne Lindberg
(s)
Peter Rydfjäll
(s)
  Linda Stenvall
(s)
Björn Lundberg
(s)
  Ulf Isaksson
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Tycko Johansson
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Patrik Åman
(s)
Kristina Taimi
(s)
  Anders Harr
(s)
Stefan Holmberg
(s)
  Margoth Holmqvist
(v)
Kenneth Lindmark
(s)
  Linus Laestander
(v)
Bernt Vikström
(s)
  Gudrun Wikberg
(c)
Ruscha Lindmark
(s)
  Dan Hällgren
(c)
Agneta Starefeldt
(s)
  Bo Lundmark
(c)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Susanne Bergström
(c)
Håkan Sandgren
(v)
  Pia L Klockljung
(c)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Martin Erks
(l)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Marius H Vassbotn
(m)
Bjarne Hald
(c)
  Annika Öberg
(m)
Kristina Bäckström
(c)
     
Leif Andersson
(c)
     
Mats Klockljung
(c)
     
Martin Nilsson
(c) 
     
Kristina Lundberg
(c)
  Ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
  Peter Rydfjäll
(s)
Ann-Karin Sörmo
(c)
     
Jonas Granberg
(c)
  Vice ordförande  
Samuel Wigenstam
(c)
  Lars Ralph
(m)
Jens Eliasson
(l)
     
Lars Lindström
(l)
     
Lars Ralph
(m)
     
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

 

Beslut

Skriv ut: