Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Peter Rydfjäll
(s)
  Rucha Lindmark
(s)
Lotta Åman
(s)
  Kenneth Lindmark
(s)
Björn Lundberg
(s)
  Susanne Lindberg
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Linda Stenvall
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Ulf Isaksson
(s)
Kristina Taimi
(s)
  Tycko Johansson
(s)
Stefan Holmberg
(s)
  Margoth Holmqvist
(v)
Karin Lindgren
(s)
  Linus Laestander
(v)
Bernt Vikström
(s)
  Gudrun Wikberg
(c)
Anna Quist
(s)
  Dan Hällgren
(c)
Agneta Starefeldt
(s)
  Bo Lundmark
(c)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Susanne Bergström
(c)
Håkan Sandgren
(v)
  Pia L Klockljung
(c)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Lars Lindström
(l)
Kenneth Bäcklund
(v)
  Martin Erks
(l)
Bjarne Hald
(c)
  Marius H Vassbotn
(m)
Kristina Bäckström
(c)
  Annika Öberg (m) 
Leif Andersson
(c)
     
Mats Klockljung
(c)
     
Martin Nilsson
(c) 
     
Kristina Lundberg
(c)
  Ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
  Peter Rydfjäll
(s)
Ann-Karin Sörmo
(c)
     
Jonas Granberg
(c)
  Vice ordförande  
Samuel Wigenstam
(c)
  Lars Ralph
(m)
Jens Eliasson
(l)
     
Elin Lundström
(l)
     
Lars Ralph
(m)
     
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

 

Beslut

Skriv ut: