Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Ulf Isaksson
(s)
     
Björn Lundberg
(s)
  Tycko Johansson
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Anders Harr
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Margoth Holmqvist (v)
Kristina Taimi
(s)
   Anna Lindholm (v)
Linda Stenvall
(s)
  Dan Hällgren (c)
Kenneth Lindmark
(s)
  Bo Lundmark (c)
Bernt Vikström
(s)
  Susanne Bergström (c)
Ruscha Lindmark
(s)
  Peter Edström
(c)
Agneta Starefeldt
(s)
  Ove Granlund
(c)
Susanne Lindberg
(s)
  Martin Erks
(l)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Marius H Vassbotn (m)
Linus Laestander
(v)
  Annika Öberg (m)
Ingrid Tagesdotter
(v)
     
Kenneth Bäcklund
(v)
     
Bjarne Hald
(c)
     
Kristina Bäckström
(c)
     
Leif Andersson
(c)
     
Gudrun Wikberg
(c)
     
Martin Nilsson
(c) 
     
Kristina Lundberg
(c)
  Ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
   Ulf Isaksson
(s)
Ann-Karin Sörmo
(c)
     
Jonas Granberg
(c)
  Vice ordförande  
Samuel Wigenstam
(c)
  Lars Ralph
(m)
Jens Eliasson
(l)
     
Lars Lindström
(l)
     
Lars Ralph
(m)
     
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

Skriv ut: