Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
 Peter Rydfjäll
(s)
  Linda Stenvall
(s)
Björn Lundberg
(s)
  Ulf Isaksson
(s)
Lena Karlsson
(s)
  Tycko Johansson
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Anders Harr
(s)
Kristina Taimi
(s)
   Margoth Holmqvist (v)
Stefan Holmberg
(s)
  Anna Lindholm (v)
Kenneth Lindmark
(s)
  Dan Hällgren (c)
Bernt Vikström
(s)
  Bo Lundmark (c)
Ruscha Lindmark
(s)
  Susanne Bergström
(c)
Agneta Starefeldt
(s)
  Peter Edström
(c)
Susanne Lindberg
(s)
  Ove Granlund
(c)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Martin Erks (l)
Linus Laestander
(v)
  Marius H Vassbotn (m)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Annika Öberg
(m)
Kenneth Bäcklund
(v)
     
Bjarne Hald
(c)
     
Kristina Bäckström
(c)
     
Leif Andersson
(c)
     
Gudrun Wikberg
(c)
     
Martin Nilsson
(c) 
     
Kristina Lundberg
(c)
  Ordförande  
Lennart Wigenstam
(c)
  Peter Rydfjäll
(s)
Ann-Karin Sörmo
(c)
     
Jonas Granberg
(c)
  Vice ordförande  
Samuel Wigenstam
(c)
  Lars Ralph
(m)
Jens Eliasson
(l)
     
Lars Lindström
(l)
     
Lars Ralph
(m)
     
Tom stol
(sd)
     
         
       

 

 

 

 

 

Skriv ut: