Kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder var tredje månad. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hittar du här. Föredragningslistan annonseras på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågorna ska vara inlämnade skriftligt (epost går också bra) eller muntligt senast två vardagar före sammanträdesdagen. Frågestunden inleds klockan 13.00.

E-post till kommunfullmäktige: kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter     Ersättare  
         
Lars Forsgren
(s)
  Eva Tåqvist Clausén (s)
Ulf Isaksson
(s)
  Björn Lundberg
(s)
Kristina Taimi
(s)
  Jessica Eriksson
(s)
Marcus Lundberg
(s)
  Göte Renberg (s)
Agneta Starefeldt
(s)
  Susanne Lindberg (s)
Johan Lundgren
(s)
  Liza Nilsson (v)
Gunilla Bäckström
(s)
  Leif Enberg (v)
Kristofer Vesterberg
(s)
  Sofi Lundberg Nilsson (c)
Lena Karlsson
(s)
  Patrik Åman
(c)
Bernt Vikström
(s)
  Kristina Lundberg
(c)
Amanda Granberg Högdahl
(v)
  Marius H Vassbotn
(m)
Britt-Inger Hedman
(v)
  Ulf Starefeldt (m)
Ingrid Tagesdotter
(v)
  Lars Lindström (l)
Ann-Karin Sörmo
(c)
  Josephine Neander (l)
Leif Andersson
(c)
     
Kristina Bäckström
(c)
     
Samuel Wigenstam
(c)
  Ordförande  
Martin Nilsson
(c)
  Ulf Isaksson (s)
Peter Rydfjäll
(sd)
     
Per Ågren
(sd) 
  1:e vice ordförande  
Freja Saverstam
(-)
  Kristina Bäckström (c)
Jens Eliasson
(l)
     
Lars Ralph
(m)
  2:e vice ordförande  
      Johan Lundgren (s)
         

 

 

 

 

 

Skriv ut: