Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för grundskoleutbildning, barnomsorg och gymnasieutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, familjedaghem, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg särskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Tycko Johansson (s)
Bernt Vikström (s)   Elin Spoormaker (s)
Kenneth Lindmark (s)   Eva Tåqvist Clausén (s)
Tomas Jakobsson (v)   Anna Lindholm (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Susanne Bergström (c)
Dan Hällgren (c)       Jorun Borggren (c)
Farhad Sahndi (c)   Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Jens Eliasson (l)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)    Amanda Granberg Högdahl (v)
 Jens Eliasson (l)    Dan Hällgren (c)
 Lennart Wigenstam (c)    Vakant (s)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
Jens Eliasson (l)      

   

 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi nås på mail. 

Kontakt; kristinataimi.arv@gmail.com

Skriv ut: