Från vänster: Bernt Vikström, Linus Laestander, Anna Lindholm, Jorun Borggren, Amanda Granberg Högdahl (vice ordförande), Jens Eliasson, Lennart Wigenstam, Farhad Sahndi och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi. Foto Kent Norberg.
Från vänster: Bernt Vikström, Linus Laestander, Anna Lindholm, Jorun Borggren, Amanda Granberg Högdahl (vice ordförande), Jens Eliasson, Lennart Wigenstam, Farhad Sahndi och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi. Foto Kent Norberg.

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för grundskoleutbildning, barnomsorg och gymnasieutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar barnomsorg, familjedaghem, förskola, grundskola, skolbarnsomsorg särskola och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Eva Tåqvist Clausén (s)
Kenneth Lindmark (s)   Vakant (s)
Kristoffer Vesterberg (s)   Bernt Vikström (s)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Anna Lindholm (v)
Ida Nilsson (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Martin Nilsson (c)
Dan Hällgren (c)       Samuel Wigenstam (c)
Susanne Bergström (c)   Vakant (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Amanda Granberg Högdahl (v)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)   Elin Spoormarker (s)
 Amanda Granberg Högdahl (v)   Kenneth Lindmark (s)
 Lennart Wigenstam (c)   Dan Hällgren (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
Amanda Granberg Högdahl  (v)      

   

 

 

Kristina Taimi

Kristina Taimi

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: