Rösträtt

 

Svenska medborgare, som fyller 18 år senast på valdagen, får rösta i alla tre valen: till riksdag, kommun och landsting.

Medborgare från länder utanför Norden och EU, får rösta i kommunvalet och landstingsvalet, om de har haft uppehållstillstånd och bott i Sverige i minst tre år.

Medborgare från EU-länder, Island och Norge, får rösta om de är folkbokförda i Sverige senast ett bestämt datum innan valet.

Alla som har rätt att rösta, får ett röstkort med posten. Det skickas ut några veckor innan valet. Man ska ha fått röstkortet någon vecka innan valet. På röstkortet står det vilka val du får rösta i och var du ska rösta. Om något är fel, ska man kontakta skattekontoret.

 

Var röstar man?

På valdagen röstar du i den vallokal som står på röstkortet. Du kan också rösta tidigare i särskilda lokaler för förtidsröstning. Då ska du ha med dig röstkort och legitimation.

Alla som finns på institutioner, till exempel ligger på sjukhus, sitter i fängelse eller bor i servicehus och på vårdhem, kan rösta på sin institution. Man kan också rösta genom bud. Information om röstning via bud kan du få på Posten, kommunen eller hos de politiska partierna.

Den som är utomlands kan rösta på svenska ambassaden eller svenska konsulatet. Riksskatteverket brukar ha information på andra språk än svenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: