Offentlighetsprincipen

 

I Sverige har vi något som kallas offentlighetsprincipen. Den innebär att du som medborgare i en demokrati har en naturlig rätt att kontrollera hur myndigheterna sköter sig.


Offentlighetsprincipen är skyddad i grundlag och innebär bl.a. att:

- Du i princip har rätt att ta del av alla allmänna offentliga handlingar och uppgifter
   
- Du kan begära att få en handling eller upplysning vid besök eller per telefon
   
- Din begäran normalt ska tillgodoses omedelbart
   
- Du inte behöver ange Ditt namn eller varför Du vill ha uppgiften
   
- Du har rätt att få en kopia på den handling Du begärt
   
- Du normalt inte behöver betala något för den tjänst Du får
   
- Du får ibland acceptera att Din begäran avslås. Ett sådant avslag måste alltid grundas på bestämmelser i Sekretesslagen


 

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du rätt att få ett skriftligt beslut som anger varför handlingen ej lämnats ut. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

I Arvidsjaurs kommun ser vi offentlighetsprincipen som en stor tillgång, inte bara för medborgarna i allmänhet, utan också för kommunen som sådan. Vetskapen om handlingsoffentligheten sporrar till noggrannhet och eftertanke i verksamheten.

Om du vill ta del av allmänna handlingar eller veta mer om offentlighetsprincipen kan du ta kontakt med någon på kommunens nämndskansli:

Kerstin Olla - kommunchef,
tfn 0960-155 04, e-post: kerstin.olla@arvidsjaur.se

Liselott Sandström
- registrator,
tfn 0960-155 03, e-post: liselott.sandstrom@arvidsjaur.se

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skriv ut: