Kommunallagen

 

Kommunallagen är en ramlag som styr kommunernas verksamhet. I huvudsak säger den lagen att kommunerna själva bestämmer vad de ska arbeta med och hur mycket – men det måste utgå från medborgarna och det måste finnas ett allmänintresse. Det måste till exempel finnas skolor och social service i alla kommuner.

Kommunen får inte stötta enskilda företag men gärna samarbeta med näringslivet.

Kommunerna måste enligt lag ansvara för:


- Socialtjänst
- Barnomsorg
- Äldreomsorg
- Skola
- Plan och byggfrågor
- Hälso- och miljöskydd
- Renhållning och avfallshantering
- Räddningstjänst
- Vatten och avlopp
- Ordning och säkerhet

All annan verksamhet är frivillig. Kommunerna bestämmer själva hur de vill göra och därför kan olika kommuner ha helt olika verksamheter. Exempel på frivillig verksamhet är fritidsaktiviteter och kultur.

Kommunerna bestämmer själva hur mycket skatt invånarna ska betala. Kommuner och landsting hanterar idag mer än dubbelt så mycket pengar som staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut: