Din rätt att överklaga beslut

 

Varje kommunmedborgare har rätt att överklaga lagligheten i besluten som kommunen fattar. Att överklaga är ett sätt att ta tillvara sin rätt gentemot myndigheter. Vissa grundläggande förutsättningar gäller dock för överklagande. Det gäller oavsett om det är fullmäktige, styrelser, nämnder eller tjänstemän som fattar dem.

Den prövande instansen - länsrätten - kan inte ersätta det överklagade beslutet med ett nytt utan kan bara bifalla eller avslå överklagandet.


Ärenden som hör till speciallagstiftning kan däremot prövas både utifrån laglighets- och lämplighetssynpunkter. Dessa ärenden kan överklagas av den eller de som ärendet rör.

Kommunen är skyldig att tala om för dig vart du ska vända dig för att överklaga. Du måste överklaga skriftligt, men det är inte så viktigt att skriva formellt eller högtidligt. Om du vill ha hjälp att överklaga är kommunen skyldig att hjälpa dig.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Vill du ta del av en allmän handling, överklaga eller veta mer?
Kontakta Lotta Sandström, tfn 0960-155 03.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Så här kan du skriva en överklagan, glöm bara inte att att underteckna skrivelsen:


Till X-nämnden i Arvidsjaurs kommun
933 81 Arvidsjaur

Jag vill överklaga X-nämndens beslut i ärendet xx (ärendemening) med diarienummer xx. Jag vill att beslutet ska ändras till...

Ditt namn
Din gatuadress
Din postadress

 

 

  
     
      
   
      
 

Skriv ut: