Personuppgiftsbehandling

Information om behandling av personuppgifter

När du är i kontakt med ekonomienheten vid Arvidsjaurs kommun, så behandlar vi personuppgifter om dig som vår kund eller leverantör. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, och det ger oss en rättslig grund för behandlingen. I detta fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av t.ex. kund- eller leverantörsavtal.

De uppgifter om dig som vi behandlar är alla som gäller för de aktuella behandlingarna, t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, kontonummer, fastighetsbeteckning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med t.ex. andra förvaltningar, Visma Financial Solutions och med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du kontaktar Lena Ruth lena.ruth@arvidsjaur.se, 0960-155 04 om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter.

 

Skriv ut: