Påminnelse och Inkassoinformation

Kommunen har tecknat avtal om påminnelse och inkassotjänster med Visma Amili AB.

Det innebär att alla obetalda förfallna fakturor övertas av Visma Amili AB, vid frågor kontakta dem i första hand.

Visma skickar ut en påminnelse om fakturan inte är betald inom ca 5-7 dagar efter förfallodagen. I och med detta tar kommunen ut en påminnelseavgift som följer gällande lagstiftning och för närvarande är 60 kr. Betalas inte påminnelsen inom 10 dagar övergår fakturan till inkassohantering fortfarande av Visma Amili AB. Räntekostnad debiteras från förfallodagen enligt räntelagen.

Kostnaden för inkasso är idag 180 kr.

Visma Amili AB var tidigare Visma Financial Solutions AB, Från och med 28 februari 2024 bytte de namn.

 

 

Kontaktinformation

 

Telefon: 0960-155 25

 

ekonomi@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: