Ekonomi

Ekonomiavdelningen ger kommunstyrelsen, nämnder och koncernbolag service och konsultstöd i ekonomi- och finansfrågor.

Servicen och stödet omfattar:

- Kompetens och sakkunskap i ekonomifrågor

- Ekonomisk planering och budget

- Upprättande av delårsrapporter, budgetuppföljningsrapporter och årsredovisning

- Tillhandahållande av IT-stöd i form av ekonomisystem med tillhörande försystem

- Utbildning i nyttjande av ekonomisystemet

- Utbildningar och analyser

Marina Voronova

Ekonomichef

Telefon: 0960-15523,
Mobil: 070-232 57 03
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se


 

 


Skriv ut: