Information till nya och gamla kunder

Trygghetsavtal

För en extra trygghet kan du som har en äldre anläggning för småhus (villa) utan garantitid kvar teckna ett avtal, ett s.k Trygghetsavtal som mot en fast avgift per månad ger dig reparation och reservdelar utan extra kostnad om olyckan skulle vara framme.

Manualer, drift- och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar för Din villaabonnentcentral har vi samlat till höger. Det som skiljer i uförande är framförallt vilken typ av reglerutrustning Du har. 

Ägarbyten av fastigheter med fjärrvärme

Vid ägarbyten som sker mellan tidpunkten för beställning och installation av fjärrvärme är kunden bunden av sin beställning. Undantag kan göras om en eventuell annullering av kundens beställning inte påverkar Arvidsjaurs Energi AB:s möjligheter att erbjuda närboende grannar anslutning utifrån deras beställningar. Vid sådant ägarbyte får den nya fastighetsägaren överta befintlig beställning med dess villkor eller skriva ny beställning med vid tidpunkten gällande villkor.

Om den nya fastighetsägaren inte vill ha fjärrvärme installerat har Arvidsjaurs Energi AB rätt att av frånträdande ägare få ersättning motsvarande den fasta avgiften för fjärrvärme under fem år från inkopplingsdatum.

Vid ägarbyte under pågående fjärrvärmeleverans skall kunden utan dröjsmål, helst en vecka före ägarbytet, meddela Arvidsjaurs Energi AB när fastigheten ska övergå till ny ägare samt uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer till den nye ägaren tillsammans med uppgifter om adress var slutfakturan skall skickas. Frånträdande kund skall informera  nye ägaren om villkoren för leverans av fjärrvärme. Sammanfaller tillträdesdagens gemensamma mätaravläsning med vår automatiska mätarläsning används mätarställning från vår automatiska avläsning i slutregleringen.

Vid ägarbyte löses den tidigare ägaren från gällande avtal om fjärrvärmeleverans och nytt avtal tecknas med nye ägaren.

Avtal med nye ägaren tecknas med minst fem år från anläggningens ursprungliga inkopplingsdag

Sålt eller köpt hus med fjärrvärme och vill ha information?

Kontakta oss, minst tre arbetsdagar före frånträdandet för en mätaravläsning.

Köpare och säljare kan även göra en gemensam avläsning enligt särskild blankett.

Blankett Ägarbyte finns för utskrift till höger.

Tillträdande ägare kan kontakta oss för en kort information, på plats, om handhavandet av abonnentcentralen. Informationen ges som en extra och kostnadsfri service till våra kunder.

Vad är fjärrvärme egentligen?

(texten nedan samt informationen till höger är hämtad från Svensk Fjärrvärmes hemsida)

Skaffa fjärrvärme

Är du intresserad av att skaffa fjärrvärme? Här kan du läsa kort om vad du ska tänka på, hur du ska gå tillväga och vem du ska kontakta.

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras fjärrvärme från en central anläggning. En anläggning, med avancerad rening och kvalificerad personal, ersätter många små pannor. Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta som t ex spillvärme från industrin, energi ur avfall och rester från skogsavverkning. Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme.

 

Principskiss över fjärrvärme (klicka här)

 

 

Skriv ut: