Arvidsjaurs Energi AB i korthet


Arvidsjaurs Energi AB är ett bolag som ägs till 100 % av

Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB). AKAB ägs i sin tur av Arvidsjaurs Kommun.

Som Ditt lokala energi- och fastighetsbolag arbetar vi enbart i Arvidsjaur och vi finns alltid nära till hands för alla våra kunder. 

Vi erbjuder en fjärrvärmeanslutning som oftast omfattar en nyckelfärdig anläggning, det vill säga, fullt färdig och driftsatt till ett i förväg överenskommet pris.

Vilka områden vi arbetar med, styrs i huvudsak av efterfrågan samt vår långtidsplanering

En anslutning till fjärrvärme innebär normalt en investering.

Beroende på den gamla anläggnings skick, utförande och förbrukning är gränsen för lönsamhet varierande men normalt är investeringen intjänad inom några år.

Är Du intresserad, kontakta oss på Arvidsjaurs Energi AB för ytterligare information och kostnadsförslag.

Det uppdrag vi som bolag i koncernen Arvidsjaurs Kommun har, styrs av: 

-Bolagsordning

-Bolagspolicy

-Ägardirektiv

Bolagspolicyn beslutas av fullmäktige i Arvidsjaurs Kommun och utgör utgångspunkten för kommunens styrning av sina bolag. Fullmäktige har det yttersta ansvaret för sina bolag.

Styrelsen för Arvidsjaurs Energi AB  

Företagspresentation, broschyr (pdf)


 

Tidigare årsredovisningar AEAB

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Grafisk profil Arvidsjaurs Energi AB:

Grafisk profil


 

Skriv ut: