Renskötare från förr
Renskötare från förr.

Äldreomsorg på samiska

Eftersom Arvidsjaur är en förvaltningskommun för samiska ska det erbjudas helt eller delvis äldreomsorg på samiska om någon efterfrågar.

När man blir äldre är språket minst lika viktigt och därför ska äldreomsorg där hela eller väsentliga av servicen och omvårdnaden ges av personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska erbjudas av kommunen i ett förvaltningsområde. Enligt Socialtjänstlagen ska även kommuner utanför förvaltningsområdet som har personal kunniga i språken, erbjuda den möjligheten. Behovet finns men det är svårt att hitta personal som kan samiska. Därför försöker Arvidsjaurs kommun att kontinuerligt vidareutbilda personal inom äldreomsorgen i samiska språk och nyligt har ett antal personer avslutat en kurs i umesamiska. Så fort det finns möjlighet så försöker vi utvidga till andra samiska språk.

Vi har ett samarbete med kostenheten och numera finns det regelbundet samisk kost på menyn till dem som får sina måltider därifrån, det är mycket uppskattat av alla både samer och icke-samer.

Just nu är våra populära Samiska seniorträffar +65 vilande pga. Covid-19. De återupptas när man åter får samlas.Det är en mötesplats för äldre samer eller personer med anknytning till det samiska från både äldreomsorgen, trygghetsboende och boende i egna hem. På seniorträffarna får man träffas och prata samiska, dricka en kopp kaffe med fikabröd, umgås, kunna diskutera aktuella händelser, kanske se bilder, filmer eller lyssna på något föredrag. Suahtas sjaddá! Vi brukar hålla träffarna varann tisdag förmiddag på samegården Árvas. Buerestbåhtieme!

Vi hade innan Covid-19 även kommit igång med mindre träffar för boende med samisk anknytning på Länsmansgården, Ringelsta och Solbacken men de är vilande och återupptas när det blir möjligt.

Mariann Lörstrand Blind Árviesjávrien kommuvdna sámien tjudtjatus ja Birgitta Unnes Bergstedt Kultur i Vården.

 Samisk seniorträff nr 6.jpg    Tunga och getost nr 2.jpg  Samisk seniorträff 18 maj Barbro serverar.jpg

Skriv ut: