Sámien flággabiejvieh/Samiska flaggdagar

Den gemensamma samiska flaggan är från 1986. Då godkändes den av av det Nordiska Samerådet vid en konferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump. 

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement för samerna. Grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för samernas överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

I Árviesjávrrie flaggar vi följande dagar:

 • 6 februari - Samernas nationaldag / Sämij ålmmagebeäjvvieguvvamánuon 6.b.
 • 2 mars - Det ombildade Sametinget i Finland invigdes 2 mars 1996 / Sámiediggie Suamasne rahppatuvvij 2.b. 1996
 • 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag / Márjjábeäjvvie njukttjamánuon 25.b.
 • 23  juni - Midsommardagen / Mihttsamárbiejvvie
 • 9 augusti - FNs internationella urfolksdag / Rïjkijgasskasadtja álgguoålmmagebeäjvvie bårggiemánuon 9.b.
 • 15 augusti - Samiska flaggan godkändes 15 augusti 1986 / Sámien flágga dühkketuvvij bårggiemánuon 15.b. 1986
 • 18 augusti - Samerådet grundades 18 augusti 1956 / Sámienráđđie vuaduotuvvuj bårggiemánuon 18.b. 1956
 • 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes 26 augusti 1993/ Sámiediggie Sverjesne rahppatuvvuij bårggiemánuon 26.b. 1993
 • 9 oktober - Sametinget i Norge invigdes 9 oktober 1989 / Sámiediggie Nürjesne rahppatuvvuij gålgguománuon 9.b. 1989
 • 9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes 9 november 1973 / Delegasjuvdna sámieässjijde Suamasne rahppatuvvij juhttátmánuon 9.b. 1973
 • 15 november - Isak Sabas födelsedag, föddes 1875. Han skrev texten till den samiska nationalsången / Saban Isaken riägádisbeäjjvvie juhttátmánuon 15. b.
 • 29 november - Elsa Laula föddes 1877 i Tärnaby och var en av initiativtagarna både till den första samiska riksorganisationen och till första samiska landsmötet i Trondheim 1917 / Renbergen Elsa Laula riägádisbeäjvvie juhttátmánuon 29. b.

6 februari firas samernas dag

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Den är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.

Den samiska nationaldagen uppmärksammas på många håll i Sápmi och även på andra håll i Sverige. I år blir det mest digitala arrangemang och hissning av flaggan. Boende inom ÄO och de som har matdistrubation via kosteneheten kommer den 7 februari bjudas på renkött till middag och den samisak nationaldagstårtan. Avdelnigarn Rievssat, Miessi och 5-års kommer också fira den 7 februari med att uppmärksamma dagen och äta tårta.

Samefolkets dag den 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för att diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund.

Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Samerna har också en nationalsång. 1986 beslutades även att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.


 

 

JUNI:
 

Nordsamiska:   Geassemánnu        sommarmånad
Sydsamiska:      Ruffie                   månad då renen skiftar päls
Umesamiska:    Biehtsiemánnuo    tallmånad
Lulesamiska:    Biehtsemánnuo     tallmånad

Natten är lika ljus som dagen och fåglarnas sång är som mest intensiv under juni månad. På vissa håll i Sapmi kan snön ligga kvar medan det på andra håll börjar blomma. Juni är också tiden då myggen kommer. Mellan renens kalvning och midsommar är återhämtningstid för renarna då de i lugn och ro kan beta innan myggen och värmen kommer. Runt midsommar startar kalvmärkningen i det skogssamiska området som Arvidsjaur ligger i.

I gamla beskrivningar från 1700-talet kan man läsa att enligt samernas traditionella religion så offrade man till beäjvvie/solen vid midsommar. Solens gav liv, ljus, värme och växtlighet.

IMG_9185.jpg  RENARkalvmarkningFotoMannerWebb3.jpg  RENARkalvmarkningFotoMannerWebb6.jpg

Skriv ut: