Band i samiska färger. Foto Kent Norberg.
Band i samiska färger. Foto Kent Norberg.

Samisk förvaltning

Árviesjávrrie kommuvdna är förvaltningsområde för det samiska sedan 2010. Det innebär att personer i kommunen som talar samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i både förskola, äldreomsorg och i sina kontakter med kommunen. 

Samisk seniorträff nr 6.jpg
Det finns 20 000- 35 000 samer i Sverige som talar bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Árviesjávrrie ligger i det skogssamiska området och kommunens skyltar är både på svenska och umesamiska som traditionellt sett talats i området.
I kommunen finns det inflyttning av samer från andra språkområden. Vi erbjuder tjänster på olika samiska språk inom förskola, modersmålsundervisningen och äldreomsorgen. 

  • 2024 består det samiska förvaltningsområdet av 26 kommuner och fler tillkommer. De utökade ansvaret finansieras med årliga statsbidrag för att täcka de merkostnader som det kan innebära.

Det är riksdagen som har beslutat att Sveriges fem minoriteter ska ha särskild rätt att kunna utveckla och använda sina språk. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

 

Värna de mänskliga rättigheterna
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de ingår i grupper som har en särskild samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Under år 2009 presenterade regeringen en ny plan för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ännu mer. Den 1 januari 2010 kom också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som en del av planen.

§ Lagen faststår rätten till inflytande i samhället och stöd för de historiska minoritetskulturerna (samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar, romer) och till minoritetsspråken (samiska, meänkieli, finska, jiddisch, romani chib) i dess olika varieteter.
§ Lagen omfattar alla myndigheter och gäller i hela landet.
Inom förvaltningsområderna finns ett utökat ansvar att erbjuda service på samiska, finska och meänkieli. I förvaltningsområderna omfattas även statliga myndigheter av det utökade ansvaret.  

Besöks- och postadres: Storgatan 13, 933 81  Árviesjávrrie/ Arvidsjaur.

Mariann Lörstrand Blind

Mariann Lörstrand Blind

Samisk koordinator

Telefon: 0960-165 14
Mobil: 072-220 65 74
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Länkar

Skriv ut: