HR- & löneenheten

HR-avdelningen ger kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag konsultstöd i HR-frågor och -strategier samt personalpolitiska styrdokument utifrån politiska beslut. I HR-avdelningen ingår också Löneenheten, som är en fristående del från HR.

Ledar- och medarbetarutveckling: 
Arbete med attraktiv arbetsgivare, attrahera, behålla, utveckla samt avsluta anställningar i samband med pensionering etc.    

  • Kompetensförsörjning
  • Rekrytering
  • Rehabilitering
  • Tecknade av kollektivavtal, tvister i personalärenden
  • Tolkning av lagar och avtal
  • Löneöversyner, lönekartläggning samt strategier och principer för lönesättning

Löneenheten ansvarar för hela kommunens löneberäkningar och även för löneberäkningar för Arvidsjaurs energi och Arvidsjaurs flygplats samt för underlag och avstämningar med olika myndigheter. Löneenheten ansvarar också för systemförvaltning av kommunens löne- och tillhörande stödsystem. Löneenheten har frekventa kontakter med kommunens chefer och medarbetare rörande rådgivning, konsultation och tolkning och tillämpning av lagar och avtal inom området.

HR-chef Mats Lundberg

Mats Lundberg

HR-chef

Telefon: 0960-155 15
Mobil: 070-300 63 87
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Fjällman

Åsa Fjällman

HR-specialist

Telefon: 0960-155 11
Mobil: 070-616 55 20
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lotta Levander

Lotta Levander

HR-specialist

Telefon: 0960-155 30
Mobil: 070-272 15 53
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Löneenheten

Löneenheten

E-post: loner@arvidsjaur.se

Isabelle Vesterlund

Isabelle Vesterlund

Lönechef

Telefon: 0960-155 18
Mobil: 070-200 68 53
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Göran Westerlund

Löneadministratör/systemförvaltare

Telefon: 0960-155 20
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Carina Bergström

Carina Bergström

Löneadministratör

Telefon: 0960-155 10
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: