Arbetsmarknadsenheten

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du under 20 år och inte går i gymnasiet? Då har din kommun ett aktivitetsansvar för dig. Vi vill att du som ungdom ska motiveras att i första hand påbörja eller återuppta studier, alternativt påbörja aktiviteter i kombination med exempelvis en praktik.

 

Arbetsmarknadsenheten tillsammans med gymnasieskolan ansvarar för att utforma individuella aktiviteter om du är en ungdom mellan 16-20 år, som inte påbörjat eller har avbrutit din gymnasieutbildning. Arvidsjaur Kommun erbjuder lämpliga individuella åtgärder till att påbörja eller återuppta utbildning.

Aktivitetsansvaret omfattar Dig som;

  • Har avslutat hela grundskolan (åk 1-9)
  • Är under 20 och avbrutit din gymnasieutbildning alternativt inte påbörjat.
  • Inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

 

Sara Juuso

Projektmedarbetare SIKT 2.0

Telefon: 0960- 15585
Mobil: sara.juuso@arvidsjaur.se
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lisa Ljungqvist

Integration

Telefon: 0960-16505
Mobil: 073-075 34 29
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Mikael Åhman

MOA-projektet

Telefon: 0960-158 66
Mobil: 070-692 79 17
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: