Vittjåkk skidanlägning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden. Anbud inklusive affärsplan ska vara kommunen till handa senast 2018-04-30.

Näringslivsenheten

På näringslivsenheten jobbar vi med utveckling av näringsliv och besöksnäring. Vi sitter fysiskt inne på kommunhuset och tar gärna emot besök. Turistbyrån och destinationskontoret är i process att flytta från externa lokaler till receptionen i kommunhuset på Storgatan 13 under hösten 2018.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller funderingar kring näringsliv eller företagande i allmänhet. Vi hjälper gärna till med nyföretagande, utveckling eller etablering av företag. Läs gärna mer om vårt uppdrag och vad som är på gång under fliken utveckling.

Anne Enoksson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0960-15552
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Marina Nilsson

Maria Nilsson

Projektledare & Lärcentrum

Telefon: 0960-155 00 vxl
Mobil: 072-243 32 35
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: