Stödfunktionen

Stödfunktionen är centralt kontor för service till kommunens övriga förvaltningar. Funktionen består av IT, ekonomikontor och upphandling, näringsliv och turism, nämndskansli samt reception.

Kommunstyrelsen är huvudman och stödfunktionen svarar för de arbetsuppgifter som av olika skäl inte bör eller kan skötas av övriga förvaltningar. Exempel på sådana servicefunktioner är:

- Bokföring med bokslut - central kassahantering
- Lönehantering
- Utvecklings- och näringslivsfrågor
Arbetsmarknadsenheten
- IT
- Gemensam nämnds- och protokollshantering
- Telefonväxel, reception och vaktmästeri
- m.m.

 

 

 

 

 

Skriv ut: