Plan och mark

Britta, Agneta och Erika arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen. Exempel på arbetsuppgifter är kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner samt markfrågor så som försäljningar, arrenden och andra upplåtelser. Enheten arbetar också med kommunens geografiska informationssystem och framställer diverse kartor, ritningar och adresser.

Camilla Grahn

Sekreterare och Trafikhandläggare miljö- och bygg

Telefon: 0960-155 64
Mobil: 073-065 68 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
Mobil: 072-202 59 42
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: