Plan och mark

Britta, William och Erika arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen. Exempel på arbetsuppgifter är kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner samt markfrågor så som försäljningar, arrenden och andra upplåtelser. Enheten arbetar också med kommunens geografiska informationssystem och framställer diverse kartor, ritningar och adresser.

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: