Plan och mark

Britta, Agneta och Erika arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen. Exempel på arbetsuppgifter är kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner samt markfrågor så som försäljningar, arrenden och andra upplåtelser. Enheten arbetar också med kommunens geografiska informationssystem och framställer diverse kartor, ritningar och adresser.

Agneta Nauclèr (Tjänstledig)

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
Mobil: 072-203 92 19
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
Mobil: 072-202 59 42
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: