Livsmedelskontroll

Livsmedelsverket är det statliga verk som har det nationella ansvaret över livsmedelskontrollen i Sverige. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaur är den lokala kontrollmyndigheten och miljö- och byggenheten sköter den praktiska handläggningen och tillsynen.

Kontrollen innebär registrering av livsmedelsföretag, inspektioner och revisioner av lokaler och egenkontroll. Vi tar också prover på rengöring, mat och vatten, kontrollerar bland annat personalhygien, hantering av livsmedel och lokalernas utformning. Vi utreder också klagomål om hygien, kvalitet och misstänkt matförgiftning.

Skriv ut: